Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Ý TƯỞNG

"mạng xã hội nào mà không còn bị phụ thuộc bởi tên miền nữa là ngon hoàn hảo?!"

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

ĐIỀU CHỈNH - HIỆU ĐÍNH - ĐÍNH CHÍNH BẢN THIẾT KẾ (DESIGN REVISION)

Bản thiết kế - Các vấn đề cần giải quyết hàng ngày:
 - Nội dung chuyên ngành chính của bản thiết kế công trình (nội dung này sẽ được ghi ở thuyết minh hoặc điều chỉnh thuyết minh của bản thiết kế), những sự điều chỉnh thiết kế sẽ được liệt kê / thống kê trình tự và thể hiện bằng các phương tiện truyền tải thông tin như văn bản, câu chữ, hình ảnh minh họa, mô hình trực quan, dữ liệu điện tử v.v
- Nội dung trình bày trên mỗi bản vẽ sẽ được làm rõ từng chi tiết, được đánh dấu, được làm nổi bật, được so sánh, mô tả rõ và được thống kê / liệt kê và thể hiến cũng bằng các phương tiện truyền tải thông tin như văn bản, câu chữ, hình ảnh minh họa, mô hình trực quan, dữ liệu điện tử v.v

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

THIẾT KẾ LẤY CÁI TÍN, CÁI PÍN (THỦ TÍN) (TỈN THÚ)

Người làm khoa học thủ tín bằng cách nào? Chỉ cố chết đến đúng hẹn? Còn kệ mặc cho sự mua chuộc linh hồn, trí tuệ và thể xác của mình ha?