Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

REVIT PATTERN SURFACE (OPTIONS BAR INTERFACE)

1. CHÚ Ý OPTIONS BAR
Hãy lưu ý vì không thể "bập bập" được với "options ribbon bar" khi nhập "fix distance",
bạn thao tác chậm, revit sẽ tưởng bạn nhập số của khoảng cách lưới là 10 thay cho 10000mm.
Và thế là Out mà không lưu lại những gì bạn vừa hì hục làm.
Có 1 cách mà không phải save giữa lúc đang làm là:
Hãy gõ số ra đây "Notepad" rồi Copy/Paste từ Clipboard an toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>