Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

NÉT KHUẤT ĐỐI CHIẾU TẦNG DƯỚI HOẶC MÁI


Nét khuất đối chiếu tầng dưới hoặc mái,
Bạn hãy đặt tuỳ chỉnh theo ảnh rồi tự ý gán "underlay" theo ý mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>