Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý CHO SỰ CHIẾM DỤNG DUNG LƯỢNG & RAM CỦA REVIT FILE DỰ ÁN

1. Purge Unused,
-Vâng, những gì không dùng thì giữ lại làm gì!?, nếu cần dùng lại thì "Transfer Project Standard" là được.
-Lưu ý xử lý song song cả Project File và Loadable Family File,
*Việc mở Family file rồi "xử lý" đôi khi mất công và mất thì giờ nhưng muốn "sạch" chắc vẫn phải làm.
*Annotation Family cần thiết hơn Model Element Family vì vẫn phải dùng đến chúng để bạn nói ""đây" là cái "này" của tôi"
2. Material Unused
-Vật liệu đặt tràn lan từ Template Files, Import Files, Linking Files, Family Files, Family template files ...
Điều này kèm theo các ràng buộc liên quan như Pattern, Textures, và các tham số đi kèm,
Nếu không dùng đến, nó cứ chất đầy trong "kho" mà "tiền thuê kho" vẫn phải "trả".
-Bạn chỉ có thể xoá bỏ vật liệu, tuy hơi mất công nhưng nhiều khi cũng đành lòng vậy.
3. Nếu không cần thiết thì đừng lưu Raster Images & Rendered Views
Bạn có thể Save Image hoặc Export Image ra Image File mà dùng, đừng lưu nó trong Project file vì với 1 dự án BIM, Perspective View Image chẳng quan trọng nữa rồi.
4. Import hoặc Linking dwg file thì cẩn trọng
dwg file có thể bị hư hoặc chiếm dụng không gian quá lớn (quá xa origin coodinate chẳng hạn),
-với dwg import/link file, bạn chỉ nên sử dụng nguyên mẫu khi đã "chèn vào", không nên export.

Cảm ơn người đọc,
Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>