Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Revit 2011 - NHỮNG ĐIỂM MẠNH THAY ĐỔI KHÔNG NHIỀU, NỖ LỰC RẤT ĐÁNG HOAN NGHÊNH

New in Autodesk® Revit® Architecture 2011
The following features are new or enhanced for Revit Architecture.
For additional detail and a more interactive listing of New Features for Revit Architecture, go to the
http://www.autodesk.com/revitarchitecture-features

User Interface Enhancements
(Giao diện được đánh bóng hơn nữa cho nó đẹp mắt)
-Modeless Properties Palette
Bảng properties đã thay đổi chút
-Repeat last command / Repeat Commands recently used
Giờ đã cho thực hiện lại thao tác
-Quick Access Toolbar (QAT):
Lựa chọn những thao tác ngắn gọn giúp người dùng "tự xử"
-Single QAT per application
-Increased number of default commands in the QAT
-Customization options via dialog box: move command up/down, add separator, remove command
-Improved access to Worksets and Design Options on status bar
Cải thiện giao diện của "Worksets and Design Options" ngay trên status bar (dễ theo dõi và quản lý sử dụng)
-Ribbon Enhancements:
-Redesigned Modify tab:
-Consistent modify tools - panels and buttons are always in the same order on the left side of the Modify tab. Buttons enable/ disable as necessary.
-Modify tab name updates to reflect the active contextual tab appended.
-Contextual tab content is appended to the right side of the Modify tab when active.
-Modify and contextual contents are separated by a gray visual bar.
-Persistent access to core modify tools (Object-Action commands):
-Move, -Copy, -Rotate, -Mirror - Pick Axis, -Mirror - Draw Axis, -Delete,
-Type Selector Enhancements
Type Selector is combined with the Properties Palette. Open at all times; can be opened/closed using the Properties Palette button available in the Properties ribbon panel.
-Group Edit Mode access
Panel is removed from the ribbon and will float in drawing area when invoked. Default is upper left corner of drawing area and can be moved.
-Model In-Place
Project ribbon replaced with the family ribbon when an in-place model is started or edited.
When you finish editing in-place, the ribbon will revert to the project ribbon.
-Improved icons based on user feedback
Large Team Workflow: Linked Models
-Enhancements to the Visibility Control of Worksets in workshared files:
Cải thiện quản lý hiển thị khi làm workset
-Visibility by Default for Worksets
-Ability to open/close Worksets for linked models
-Ability to control visibility of linked models according to host model
-Ability to apply View Filters to linked models from host model
-Ability to tag elements in linked files, with the exception of rooms, spaces, and areas
-Ability to automatically generate a ceiling grid from walls in a linked model
-Ability to apply View Filters to linked files
Thêm vài khả năng "xử lý nội bộ"
Graphics
-Realistic materials available in editable views
Texture shading lên bề mặt, đẹp hơn cả Google sketch up.
-Hardware acceleration (DX9) on by default
Hỗ trợ hardware shading
-Levels of Details (adaptive to zoom)
Khi zoom sẽ tự điều chỉnh cho rõ ràng chi tiết
-Ambient occlusion
Điều chỉnh Exposure khi shading sao?
-Display performance improvements (over 30%)
Cải thiện tăng tốc hiển thị
-Significant performance improvement in display of mechanical and electrical drawings (up to 200%)
Những bản vẽ chi tiết điện máy sẽ hiển thị tốt hơn và nhanh hơn rất nhiều
Materials
-Protein 2.0 appearances, in single project library
"ProMaterial" "Protein Material 2.0 mới tinh, quan lý riêng theo từng dự án.
-Increased interoperability with 3ds Max through:
"Chịu khó qua lại cùng vật liệu MAX - mentalray
-Export of FBX files to Max with Protein 2 appearances
Xuất FBX qua với vật liệu ProMat 2.0
-Import of DWG files and ADSK files with Protein 2 appearances
Xuất .dwg & .adsk qua với vật liệu ProMat 2.0
Note: 3ds Max/Design 2011 is required for materials to transfer.
"Chịu khó qua lại cùng vật liệu MAX - mentalray
-Support for new realistic display style through Protein 2 materials
Vật liệu mới Pro 2.0 đẹp hơn cả Maxwell.
-New material classes available in Protein 2, including procedural appearances
Inventor Interoperability
Qua lại cùng Inventor
-Support for oval duct, cable tray, and conduit connectors
Hỗ trợ hệ thống kỹ thuật điện máy còn thiết sót ở những phiên bản trước
-Support of new electrical properties (such as Motor)
Thêm những điều chỉnh cho phần kỹ thuật điện
-Improved performance when importing ADSK files
Cải thiện qua lại khi nhập .adsk
-Improved AEC Exchange functionality
Cải thiện khái niệm AEC
-Support of Protein materials
Hỗ trợ vật liệu Pro 2.0
Performance Improvements
Cải thiện tăng tốc cho:
-Graphics
-MultiCore Operations
-Sync with Central
-Model Open
-User interface reaction time
-Linked Models
DWG Export
-Increased visual fidelity when exporting Revit files to DWG
Chính xác và kỹ lưỡng hơn khi xuất sang .dwg
-Export option for True Color
Xuất 24bit màu khi chọn
-Export option for Text treatment
Sửa đổi và điều chỉnh Text
Family Editor Enhancements
Nâng cấp sửa đổi Family
-Interactive exploration of parameter values in Revit families
Linh hoạt hơn với các tham số về quy cách, kích thước cấu kiện hoặc đối tượng
-Ability to lock labeled dimensions
Khoá dim đã gán label
-Reporting Parameters
Liệt kê những parameter rõ hơn
Parameter Enhancements
Nâng cấp tham biến
-Default parameter type (length vs. text)
Mặc định là Type Parameter cho kích thước và label
-Parameters groups automatically set
Tự động nhóm những biến lại theo suy đoán hành vi của người dùng
Temporary Dimension Enhancements
Nâng cấp Dim linh hoạt
-Remembering witness lines
Thích quá rồi, giờ kéo witness line không trở về máng lợn nữa
-Family Editor: right-click permanent dimensions to select labels
Phải chuội để gán Label, tuyệt
-Ability to control temporary dimension font size and background (transparent or opaque)
Hay quá, giờ đỡ phải căng mắt khi nhìn temporary dimension
3D Alignment Enhancements
-Align tool now works on an element's node, vertex, edge, surface, form, or level
Nâng cấp mạnh khi 3d align
Expanded Region of High Geometric Accuracy
Sướng nhé, giờ vẽ cả quy hoạch thành phố với 20dặm, xếp nhà lô nhô và cùng 1 file .rvt cho nó test
*Điểm định vị đặt dự án nên đặt trong khoảng 1 dặm so với điểm toạ độ xác định
-Previous versions of Revit were unable to maintain the expected level of geometric accuracy at locations farther than 1 mile from the project origin. Revit will now maintain a high level of geometric accuracy for elements placed within 20 miles of the project origin.
Selection Enhancements
-Select All Instances in the current view or in the entire project
Yên tâm chọn toàn bộ dầm giống nhau trên 1 tầng rồi nhé.
Text Notes Enhancements
Nâng cấp triển khai kỹ thuật.
-Additional leader attachment points: Top Left (TL), Middle Left (ML), Bottom Left (BL), Top
Right (TR), Middle Right (MR), and Bottom Right (BR).
Leader đẹp hơn vì nhiều lựa chọn
-Ability to adjust leader end distance
Gióng hàng với đường leader
-Ability to show box around text
Đóng khung được text
-Ability to create bullets and numbering
Đã có "gạch đầu dòng" hoặc "số thứ tự" "v.v" tự động
Sheet Enhancements
Cải thiện dành cho khung tên
-Create new sheet list rows to create placeholder sheets
Thêm danh mục cho "thống kê bản vẽ" "thống kê trang in" thống kê v.v
-Convert placeholder sheets to project sheets
-Grid guide for sheets, enabling consistent sheet creation
Chia lưới để bố cục cho đẹp
Floor Enhancements
-Ability to set span direction for metal deck floors
Có Span tag cho sàn thép
Analysis
-Sun Path
hhhh, show hàng bằng biểu đồ mặt trời
-Interactive tool for visualizing the impact of natural light and shadows on buildings and sites Conceptual Design Environment (CDE) / Conceptual Form Making and Editing
Thêm phần phân tích, mô phỏng và diễn hoạ ánh sáng và bóng đổ khi sáng tác và phát triển ý tưởng.
Tool Enhancements
Công cụ thao tác được thêm chút
-Solid-Solid Cut: Ability to cut one solid from another solid
Cắt solid bằng solid, mà trước kia phải cắt bằng void
-Dissolving Forms: Ability to dissolve a form back to the curves from which it was created.
Sửa sketch lại rồi update
-Generic mass template
1 mẫu massing mới
-Flexible component mass
massing linh hoạt dễ biến hoá
-Sketch Edit mode for Form Profiles
Sửa sketch lại rồi update
Surface Rationalization Enhancements
Dividing Surfaces with Intersects by:
-Intersecting levels, reference planes, and lines on reference planes
-Combination of U or V grids and intersects
Chia lưới trên bề mặt với nhiều lựa chọn thú vị
Subscription Advantage Pack
Note: The following items were previously released exclusively to Subscription customers.
*Mua bản quyền sẽ có thêm công cụ
-Conditional Formatting in Schedule
Vài tiện ích trong bảng thống kê
-Element Section Area and Linear Weight in Schedules
Thêm vào tham số thống kê 2 cái này
-Span Direction Tool
Sâu đo
-DWG Export enhancements (Index color and True Color support)
Nâng cấp khi xuất .dwg với hỗ trợ lựa chọn màu 256 hay 24bit
-Beam Coping for steel beams framed into joined beams and columns
Dầm cột kết nối tốt hơn
-Text Formatting Shortcuts (Ctrl+B, Ctrl+I, and Ctrl+U)
-Beam System Tags
Đã có Tag
-Split Walls with Gap
Khi chẻ tường có lựa chọn cho vl hoàn thiện cạnh đầu tường
-Keyboard Shortcut UI
-Find and Replace Text in Notes
-Convert between Line Types: Model, Detail, Symbolic
-Export to DWG with correct RGB colors
-Linked File Performance Enhancements
-New API for slope angle and elevation for x,y location in given slab with choice of top and bottom
-Structural Components and Modeling:
-Slanted Columns
-Beam Placement using 3D CAD Geometry
-Curved Beams
-Structural Trusses
-Metal and Structural Deck Assembly
-Control beam length tolerance
-Beam Coping Tool
Revit Extensions
Hỗ trợ cho cài thêm những extensions sau:
-Shared Parameters Converter
-Model Review
-Autodesk Revit DB Link
-Road and Terrain modules
-Wall framing enhancements:
-New method to choose the location of the studs (wall layers are exposed)
-Multi-selection of walls and openings
User Assistance (Documentation)
Tài liều cung cấp theo đã tốt hơn, dễ tra cứu hơn
-Transition to Web Help, which includes improved search capabilities
-Streamlined Help reference content
-Short Tutorials in video format
-Additional Enhanced Tooltips
-New animated ToolClips
-Improved First Experience
Other Enhancements
Nâng cấp linh tinh khác
-Custom elevation tag
Tự chế elevation tag
-List sheets not in a project on drawing list
Không tính trang bìa và trang thống kê bản vẽ hoặc mục lục vào phần bản vẽ
-Background images in renderings
Chọn ảnh nền khi "chạy ảnh"
-Repeat last command
Lập lại thao tác
-Sheet layout grid
Lưới bố cục trên sht
-Removal of 4 core rendering limit
Thôi không chế giới hạn chạy 4 nhân
-Google Maps™ mapping service interface (Location dialog) lets you visualize project locations
Giờ hỗ trợ đặt vị trí công trình và phân tích mô phỏng v.v theo Google Maps

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>