Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

tô bóng cho đồ đạc trên mặt bằng trình bày phương án thiết kế kiến trúc

Vấn đề:
Bạn muốn tô bóng cho đồ đạc trên mặt bằng trình bày phương án thiết kế kiến trúc,
Giải pháp:
Edit Family cho các cấu kiện,
Hãy để bề mặt cấu kiện được hiển thị trong phần [v] Plan/RCP (Reflected Ceiling Plan), nhớ để cả 3 Detail Level (Coarse/Medium/Fine)
Chú ý:
Việc sử dụng tô bóng và bóng đổ (Shading/Shadown) sẽ chỉ cho bạn Pixel Image trình bày trong phần hồ sơ thiết kế(Views/Sheets), điều này bất tiện cho những hồ sơ in chất lượng cao (DWF/PDF) và đặc biệt BIM được trình bày tại DWF.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>