Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

CURTAIN WALL - CHÚ Ý KHI ĐẶT ROOM

Với Wall sẽ có những lựa chọn cho Room Bouding, Room Area Computation:
At wall finish, At wall center, At wall core layer, At wall core center.
Nhưng với curtain wall chỉ nhận Location Line để chọn làm Bouding.
Điều đó chưa thật chính xác với không gian có thể sử dụng được.
Vì thế bạn chịu khó thủ công chút, = cách vẽ thêm separation lines tại phía trong curtain wall mà bạn cần tính toán diện tích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>