Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

CURTAIN WALL - CHÚ Ý KHI ĐẶT ROOM

Với Wall sẽ có những lựa chọn cho Room Bouding, Room Area Computation:
At wall finish, At wall center, At wall core layer, At wall core center.
Nhưng với curtain wall chỉ nhận Location Line để chọn làm Bouding.
Điều đó chưa thật chính xác với không gian có thể sử dụng được.
Vì thế bạn chịu khó thủ công chút, nông thôn chút = cách vẽ thêm separation lines tại phía trong curtain wall mà bạn cần tính toán diện tích.

1. Make the curtain wall Non-Room Bounding and draw in room separation lines where you need them (in the above example you would sketch them on the inside face). Now you can place your location line wherever you want.
2. Set your location line to the interior face of the curtain wall and leave it as Room Bounding.

Chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn.

Đỗ Tuấn Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>