Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

IFC CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI RVT VERSION VÀ SỬ DỤNG RỘNG RÃI VỚI CÁC AEC-BIM KHÁC - NHƯNG TỔN THẤT VÀ RỦI RO

Kết quả sử dụng thử nghiệm vẽ với Revit 2011 rồi hết hạn sử dụng trial, giờ phải xuất IFC để dùng Revit 2010 mở ra làm tiếp ... cho thấy, toàn bộ các Hot/View/Datum/Annotation Element/Component (Revit system family) đều tương đối an toàn, còn lại các Loadable Family đều không như mong muốn.
http://redbolts.com/blog/post/2010/05/20/IFC-has-no-place-in-your-Revit-BIM-workflow.aspx
http://revitoped.blogspot.com/2010/04/i-speak-ifc.html
Hiện giờ Autodesk Subscription chưa hỗ trợ Revit files version convert, đó là điều rủi ro khi làm việc với các đối tác của hầu hết các nhà tư vấn thiết kế xây dựng,
Liệu ai dám nói với đối tác rằng: "-Bạn hãy mua hoặc upgrade new license"?
-Công ty của bạn chắc phải vận hành với đầy đủ các bộ môn quá: Dân dụng và hạ tầng, Kiến trúc, Cơ Điện, Kết cấu v.v

ALIGNING CURVED SURFACE PATTERNS

http://revitelemental.blogspot.com/2010/05/aligning-hatch-patterns-on-curved.html#comment-form

1. Với Pattern ngang, hãy Align Dimension rồi dùng nó như 1 Temp Dim, tha hồ nhập số và thích thú.
2. Với Pattern đứng, thì dùng tab để select 1 đường pattern nào đó, rồi dùng chỏ mà move thoả thích, hãy nhanh mắt mà nhìn tips tại vị trí con trỏ.

Thanks Chris Senior

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

10 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỒNG ĐỘI

1. Thời đại máy tính rồi, bạn muốn nói gì với tôi (sếp tuyển dụng) về quan niệm thiết kế của bạn? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Vẽ nhăng cuội cũng được thôi, miễn sao phù hợp với văn hoá và mục đích thiết kế công trình, nhưng hãy ước lượng cho tốt để việc biến ý tưởng thành đáp số, điều đó với BIM mà cụ thể revit làm ra BIM giúp bạn ước lượng chính xác đến hoàn hảo.


2. Hãy nói về việc phải làm khi đưa ra những bài toán về “phân tích và mô phỏng” để cho đối tác thấy rõ ưu điểm thiết kế của bạn? làm sao để nhanh chóng có được đáp số? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Dựng nhanh mô hình chính xác sẽ có thông tin về con số chính xác và kết xuất dễ dàng qua các phần mềm phân tích và mô phỏng.


3. Để hài hoà giữa chỉ tiêu kỹ thuật (mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn XD, diện tích XD, hệ số sử dụng đất, v.v) và quan niệm thiết kế (ý tưởng, và những quan niệm khác), bạn định giải quyết thế nào? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Mô hình và bảng thống kê luôn song song, thiết kế, quản lý, theo dõi & phát triển, lo chi việc ấy


4. 1 Bộ tài liệu xây dựng sẽ rất đồ sộ và có thể phải phát hành, hiệu chỉnh và nắm bắt những thông tin hiệu chỉnh qua lại giữa nhà thiết kế và đối tác hoặc giữa sếp thiết kế và quân (tức là bạn đó), bạn có giải pháp gì? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Hãy markup bằng BIM với dwf file, đối tác hay sếp cũng phải theo BIM hệ thống nếu muốn việc trôi và không nhầm lẫn mất thời gian, con người cả mà đâu phải máy.


5. Được làm thiết kế cơ sở rồi đấy, bạn cũng được làm chủ trì luôn, giờ bạn phát triển giai đoạn này thế nào? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Hãy dùng Multi-Collaboration, các bộ môn cùng vào cuộc đồng thời,


6. Bạn đình phân công công việc cho 1 nhóm thiết kế kiến trúc ra sao? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Đương nhiên là workset, người nào việc nấy không dẫm chân vào nhau, không người cật lực, không người ngồi chơi.


7. Nếu khách hàng hỏi về đơn giá khái toán, bạn xoay sở ra sao cùng sếp và cô bóc dự toán? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Trách nhiệm và ưu thế của tôi là cung cấp cho họ bảng tổng hợp vật liệu (material takeoff) chính xác, việc khác còn phải bàn về chủ trương của sếp và nghiệp vụ của người làm dự toán.


8. Tiêu chí nào để bạn lựa chọn nhà thầu cung chấp cấu kiện, vật liệu, hoặc trang thiết bị công trình…? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Không cung cấp Family libraries theo catalog, sẽ bất tiện khi quản lý thi công và quản lý vận hành công trình sau này, tiếu chí này quan trọng như uy tín và chất lượng sản phẩm của thầu phụ.


9. Theo bạn thì tiêu chí đầu tiên nào để lựa chọn hồ sơ bản vẽ thi công? (hỏi ít thì trả lời 2 câu nhé)
-Nếu là bản vẽ thì số lượng tờ tối thiểu mà vẫn đủ thông tin là tốt nhất, bản vẽ đó không chỉ để in ấn, phát hành, lưu trữ v.v, mà phải biết ngay toàn bộ các thông tin khi sờ đến bất cứ cấu kiện hoặc trang thiết bị nào.
-Không tồn tại loại bản vẽ rối rắm, chỉ yêu cầu sự thống nhất và rõ ràng cho mọi thông tin (kích thước và quy cách chẳng hạn) đến từng cấu kiện hoặc trang thiết bị dù là phụ nhất trong các loại ít cần được quan tâm.


10. Bạn muốn nói với tôi điều gì về việc trình bày khi bảo vệ dự án? (hỏi ít thì trả lời 2 câu nhé)
-Chẳng điều gì quan trọng bằng phát hành và xuất bản đầy đủ và rõ ràng với sự hỗ trợ đầy đủ và hoàn hảo về nhìn được & hiểu được về mọi thông tin và điều này làm đối tác dễ dàng nhìn ra sự ưu việt trong thiết kế của bạn
-Muốn biết điều gì thấy ngay điều ấy, mà lại còn biết tường tận sự việc và sự vật.

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Mirroring buildings

Mirroring buildings
Published date: 2006-Dec-07
ID: TS1063411
Applies to:
Autodesk® Revit® Building 9.1
Autodesk® Revit® Building 9
Issue
You tried to mirror a building in your project, but the results were not what you expected.
Solution
To avoid problems when mirroring a building, you should link the file that contains your building model to the project and then mirror the linked file. Follow these steps:
Save only the model as a new file.
Click File menu > Import/Link > Revit.
In the Add Link dialog box, select the Manually Place check box.
Select the file that you created in step 1 and click Open.
Place the link using your cursor.
The linked model can now be mirrored.
Note: If you want to include multiple instances of the model in a project, you must save each instance in a separate file and then link each file into the project.
Follow:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8311652&linkID=9243099

Chú ý 1:
Dùng "Mirror Project" trước khi linking file chứ đừng "Mirror Modify" the building vừa linked sang nhé, kiểu đó sẽ làm bạn gặp nhiều trở ngại.
Chú ý 2:
Khi "Mirror Project" sau khi đã hoàn tất những Call Out View in the Sheet, chúng không tự động theo chiều bạn muốn, bạn hãy chịu khó "rotate crop view".
 
Thân mến: