Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

10 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỒNG ĐỘI

1. Thời đại máy tính rồi, bạn muốn nói gì với tôi (sếp tuyển dụng) về quan niệm thiết kế của bạn? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Vẽ nhăng cuội cũng được thôi, miễn sao phù hợp với văn hoá và mục đích thiết kế công trình, nhưng hãy ước lượng cho tốt để việc biến ý tưởng thành đáp số, điều đó với BIM mà cụ thể revit làm ra BIM giúp bạn ước lượng chính xác đến hoàn hảo.


2. Hãy nói về việc phải làm khi đưa ra những bài toán về “phân tích và mô phỏng” để cho đối tác thấy rõ ưu điểm thiết kế của bạn? làm sao để nhanh chóng có được đáp số? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Dựng nhanh mô hình chính xác sẽ có thông tin về con số chính xác và kết xuất dễ dàng qua các phần mềm phân tích và mô phỏng.


3. Để hài hoà giữa chỉ tiêu kỹ thuật (mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn XD, diện tích XD, hệ số sử dụng đất, v.v) và quan niệm thiết kế (ý tưởng, và những quan niệm khác), bạn định giải quyết thế nào? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Mô hình và bảng thống kê luôn song song, thiết kế, quản lý, theo dõi & phát triển, lo chi việc ấy


4. 1 Bộ tài liệu xây dựng sẽ rất đồ sộ và có thể phải phát hành, hiệu chỉnh và nắm bắt những thông tin hiệu chỉnh qua lại giữa nhà thiết kế và đối tác hoặc giữa sếp thiết kế và quân (tức là bạn đó), bạn có giải pháp gì? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Hãy markup bằng BIM với dwf file, đối tác hay sếp cũng phải theo BIM hệ thống nếu muốn việc trôi và không nhầm lẫn mất thời gian, con người cả mà đâu phải máy.


5. Được làm thiết kế cơ sở rồi đấy, bạn cũng được làm chủ trì luôn, giờ bạn phát triển giai đoạn này thế nào? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Hãy dùng Multi-Collaboration, các bộ môn cùng vào cuộc đồng thời,


6. Bạn đình phân công công việc cho 1 nhóm thiết kế kiến trúc ra sao? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Đương nhiên là workset, người nào việc nấy không dẫm chân vào nhau, không người cật lực, không người ngồi chơi.


7. Nếu khách hàng hỏi về đơn giá khái toán, bạn xoay sở ra sao cùng sếp và cô bóc dự toán? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Trách nhiệm và ưu thế của tôi là cung cấp cho họ bảng tổng hợp vật liệu (material takeoff) chính xác, việc khác còn phải bàn về chủ trương của sếp và nghiệp vụ của người làm dự toán.


8. Tiêu chí nào để bạn lựa chọn nhà thầu cung chấp cấu kiện, vật liệu, hoặc trang thiết bị công trình…? (trả lời ngắn gọn 1 câu)
-Không cung cấp Family libraries theo catalog, sẽ bất tiện khi quản lý thi công và quản lý vận hành công trình sau này, tiếu chí này quan trọng như uy tín và chất lượng sản phẩm của thầu phụ.


9. Theo bạn thì tiêu chí đầu tiên nào để lựa chọn hồ sơ bản vẽ thi công? (hỏi ít thì trả lời 2 câu nhé)
-Nếu là bản vẽ thì số lượng tờ tối thiểu mà vẫn đủ thông tin là tốt nhất, bản vẽ đó không chỉ để in ấn, phát hành, lưu trữ v.v, mà phải biết ngay toàn bộ các thông tin khi sờ đến bất cứ cấu kiện hoặc trang thiết bị nào.
-Không tồn tại loại bản vẽ rối rắm, chỉ yêu cầu sự thống nhất và rõ ràng cho mọi thông tin (kích thước và quy cách chẳng hạn) đến từng cấu kiện hoặc trang thiết bị dù là phụ nhất trong các loại ít cần được quan tâm.


10. Bạn muốn nói với tôi điều gì về việc trình bày khi bảo vệ dự án? (hỏi ít thì trả lời 2 câu nhé)
-Chẳng điều gì quan trọng bằng phát hành và xuất bản đầy đủ và rõ ràng với sự hỗ trợ đầy đủ và hoàn hảo về nhìn được & hiểu được về mọi thông tin và điều này làm đối tác dễ dàng nhìn ra sự ưu việt trong thiết kế của bạn
-Muốn biết điều gì thấy ngay điều ấy, mà lại còn biết tường tận sự việc và sự vật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>