Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

ALIGNING CURVED SURFACE PATTERNS

http://revitelemental.blogspot.com/2010/05/aligning-hatch-patterns-on-curved.html#comment-form

1. Với Pattern ngang, hãy Align Dimension rồi dùng nó như 1 Temp Dim, tha hồ nhập số và thích thú.
2. Với Pattern đứng, thì dùng tab để select 1 đường pattern nào đó, rồi dùng chỏ mà move thoả thích, hãy nhanh mắt mà nhìn tips tại vị trí con trỏ.

Thanks Chris Senior

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>