Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

IFC CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI RVT VERSION VÀ SỬ DỤNG RỘNG RÃI VỚI CÁC AEC-BIM KHÁC - NHƯNG TỔN THẤT VÀ RỦI RO

Kết quả sử dụng thử nghiệm vẽ với Revit 2011 rồi hết hạn sử dụng trial, giờ phải xuất IFC để dùng Revit 2010 mở ra làm tiếp ... cho thấy, toàn bộ các Hot/View/Datum/Annotation Element/Component (Revit system family) đều tương đối an toàn, còn lại các Loadable Family đều không như mong muốn.
http://redbolts.com/blog/post/2010/05/20/IFC-has-no-place-in-your-Revit-BIM-workflow.aspx
http://revitoped.blogspot.com/2010/04/i-speak-ifc.html
Hiện giờ Autodesk Subscription chưa hỗ trợ Revit files version convert, đó là điều rủi ro khi làm việc với các đối tác của hầu hết các nhà tư vấn thiết kế xây dựng,
Liệu ai dám nói với đối tác rằng: "-Bạn hãy mua hoặc upgrade new license"?
-Công ty của bạn chắc phải vận hành với đầy đủ các bộ môn quá: Dân dụng và hạ tầng, Kiến trúc, Cơ Điện, Kết cấu v.v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>