Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Revit Architecture 2011 Update1–June 2010

• Cập nhật hỗ trợ video cards & drivers.

• Cải thiện sự ổn định new/edit families.
• Cải thiện sự ổn định deleting views.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất gbXML.
• Cải thiện sự ổn định Massing "Analytical Surfaces" in the Export gbXML dialog.
• Xuất gbXML chính xác với tường có vách kính.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất DWG.
• Cải thiện sự ổn định export a split view with shared coordinates to DWG.
• Chính xác “crop region” với blocks khi xuất DWG nét wireframe.
• Giữ đúng vị trí của annotation (dim/text/note/tag/keynote...) when exported to DWG.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất sang DWF.
• Cải thiện sự ổn định và hiệu suất khi đặt, gán Vật liệu.
• Cải thiện khi nhập IFC, hiện cảnh báo khi gặp vấn đề cấu kiện & thiết bị. chuyển rvt > ifc tốt hơn chăng?
• Cải thiện Properties Palette khi xử lý families.
• Cập nhật lại các “instances parameter” khi Load/Reload family. – có khi nào bạn dùng cửa xoay lắp ở vách kính của UK & Singapore?
• Cải thiện “Canvas Parameter Label”, giờ đã trơn tru hơn khi điều chỉnh các “Parameter” đồng thời từ bảng thống kê cũng như 2 giá trị “Type” “Instance” đã gán vào Family Label.
• Bỏ “Reporting Parameters” In Place Families & Reference geometry.
• Correct parameter names display within the Decal Dialog.
• Cải thiện tốt hơn Revit và Max khi xuất qua FBX mà đèn với IES không sai lệch mấy.
• Chỉnh dễ hơn “number of refractions” “custom quality render setting”.
• Cải thiện hiệu suất, chất lượng khi điều chỉnh exposure sau khi chạy ảnh xong.
• Cải thiện vấn đề khi chạy ảnh mà triển khai công trình với phasing.
• Sửa chữa nâng cấp một số vấn đề với đèn đóm đặt ánh sáng IES.
• Sửa được vấn đề in ra hoặc không “Scope Boxes” được linked từ những file rvt khác. hhhh, scope box mọi người ít dùng vì ít công trình nhiều loại trục phức tạp chồng chéo.
• Đảm bảo đúng hướng của Elevation tags khi sửa fam và load lại. (đảm bảo không?)
• Cải thiện sự ổn định khi chuyển đổi giữa các tab trong RVT Liên kết Display Settings.
• Cải thiện sự ổn định “ungrouping arrayed elements.” hhhh, có khi nào unchecked?
• Cải thiện Filter – chẳng thấy gì.
Tải về tại:
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2011_x64_update1.exe
Đọc kỹ trước khi tải chứ không phải đọc kỹ trước khi cài, càng không phải đọc kỹ trước khi dùng mà sau khi cài, :))
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2011_update_1_readme.htm
Tham khảo tại nguồn:
http://images.autodesk.com/adsk/files/enhancements_list_rac_2011_ur1.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>