Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

STRUCTURAL SOLUTION - CONCLUTIONS


Join tất Cột (Architectural & Structural Column), Sàn, Dầm (Beam & Beam Systems), Tường, Trần từ bước TKCS

Đặt đầy đủ các lớp cấu tạo của Tường, Sàn, Mái, Trần. Với sàn gác Panel, thì dùng Beam Systems để "gác"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>