Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Your project (Recovery).98765432s1.rvt & Your family - 2(Recovery).rfa =))

Bạn làm thế nào thì làm để cho Project file "yourproject.rvt" lỗi tùm lum, revit sẽ tự Recovery cả Project file & Family file hoàn hảo đến không ngờ.
you believe?
=))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>