Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

CHUYỂN "CENTRAL FILE & LOCAL FILE" VỀ "SINGLE USER FILE"

-Bạn hãy tạo 1 file dự án mới tinh, không theo template để đỡ vướng bận Level đã có chẳng hạn...
-Giờ bạn "linking revit project" rồi "bind" thẳng tay thế là xong,
-Việc này tốt hơn nhiều khi bạn chỉ Copy & Paste được với Model Element.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>