Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Units Precision


Chẳng thể tuyệt đối sau dấu "," hàng tỷ con số, tuy nhiên trong thiết kế kiến trúc xây dựng ở những nước dùng đơn vị Metric, thì 1mm và sau dấu , những đơn vị của mm là có thể nói chính xác tuyệt đối.
Có hàng trăng nghìn cách xác định Coordinate từ AutoCAD DWG hoặc hàng ngàn CAD soft khác
Có một cách chọn Survey Point tại Revit.
Với Unit khi làm với Revit hay AutoCAD hoặc hàng ngàn CAD soft khác thậm chí với cả 3DS MAX ...

Việc đơn giản của bạn là chọn Rounding (Units Precision) sao cho chính xác khi nhập, sử dụng và chỉnh sửa số liệu.
Việc còn lại là đặt Rounding (Units Precision) cho Dimension và Other Annotation sao cho "tiện lợi và gọn gàng" mà vẫn đảm bảo tính chính xác khi xuất bản tài liệu xây dựng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>