Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

ĐÔI ĐIỀU VỀ REIVT MASSING...

BẠN HÃY THẤY 1 ĐIỀU THẬT ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHÌN THẤY LẮM,...
NGÀY CÒN BÉ TÔI XEM ĐÚC NỒI...
GIỜ TÔI NÓI VỚI BẠN LẠI ĐIỀU ẤY, RẰNG: CÁI GÌ LÀ NỒI, CÁI GÌ LÀ KHUÔN ĐÚC...
NẾU BẠN CỨ LOANH QUANH LUẨN QUẨN THÌ KHÔNG KHI NÀO BẠN CÓ NỒI TỬ TẾ MÀ NẤU CƠM ĐÂU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>