Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

2011: Microsoft Windows Media Player causing crash in Autodesk products

Nguyên văn từ ADSK:
"Issue

You have experienced a crash in an Autodesk 2011 product that is caused by the Microsoft Windows Media Player.
Solution
Autodesk has received numerous CER reports of crashes in various Autodesk 2011 products that are being caused by the Microsoft Windows Media Player.
Several Autodesk customers have reported that this crash goes away after uninstalling the Windows Media Player, rebooting the system, and then re-installing Windows Media Player."
Xem chi tiết tại:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15832414&linkID=9243099&CMP=OTC-RSSSUP01

Bình luận:
Hôm nay Revit quan trọng trong cuộc sống - sự nghiệp thiết kế.
Nếu thiếu nó, chắc bạn chỉ còn nước làm sếp đôn đốc mà thôi, bạn không thể thiết kế với sự đầy đủ và đúng nghĩa của việc thiết kế.
Multimedia Player giờ rất nhiều và sẵn, nếu bạn không bảo thủ mà từ bỏ thói quen, thì hãy kiếm cho mình 1 loại Multimdia Player tốt của riêng mình, phần mềm tiện ích của người Đức rất tốt và thông mình.
Hãy thử xem sao.

Cảm ơn ADSK và các bloger vì tinh thần cộng đồng tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>