Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Hotfix – Black Preview Swatch

Hotfix – Black Preview Swatch
Published date: 2010-Oct-21 | ID: DL15882941 | Applies to:
Autodesk® Revit® Architecture 2011
Autodesk® Revit® MEP 2011
Autodesk® Revit® Structure 2011


Download:
http://images.autodesk.com/adsk/files/20100903_2115_revit_2011_black_preview_hotfix.zip
Read more...:
http://images.autodesk.com/adsk/files/20100903_2115_revit_2011_hotfix_black_preview_readme.html
-Điều chúng mình cần, là việc mở bảng "vật liệu trình diễn bề mặt phối cảnh" nó trơn tru và không tự nhảy ra ngoài.
Hy vọng hotfix này chữa được - bạn hãy thử đi.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15882941&linkID=9273944

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>