Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

NHỮNG CẢI THIỆN TỐT TỪ VIỆC CẬP NHẬT LẦN 2 2010-09-03

AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2011 Improvements made in Update 2 build (20100903_2115):
*Trước khi tải thì xem hướng dẫn:
http://images.autodesk.com/adsk/files/Autodesk_Revit_Architecture_2011_Update_2_Readme.htm
*Trước khi tải về dùng thì xem có gì hay, nếu chưa rõ thì xem tôi binh luận ở dưới:
http://images.autodesk.com/adsk/files/Enhancements_List_RAC_2011_UR2.pdf
*Chú ý: phần update không phải để cài đầy đủ, chỉ là "update" mà thôi.
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RAC/Autodesk_Revit_Architecture_2011_x86_Update2.EXE
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RAC/Autodesk_Revit_Architecture_2011_x64_Update2.EXE
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RAC/RAC2011.exe
-Rõ ràng thumb view với Win7 tốt hơn, không bị "treo 1 lúc" như "lúc trước" nữa - OK
-Bảng Type Properties không tự nhảy cột như có vấn đề gì đó ... mỗi khi nhập Parameter. điều này đã tốt hơn - OK
· The list of supported video cards and drivers has been updated.
1 số card hỗ trợ đồ hoạ được cập nhật, bạn có thể yên tâm mà "bật" - cũng quan trọng nếu bạn muốn phô trương hình thức và sức mạnh của cấu hình.
http://www.autodesk.com/us/revit/revit_graphics_hardware_list_June02.html
· Improves the consistency of printing linework which was overridden in the view with the linework tool within Revit 2010.
cải thiện vấn đề thay nét cho việc in ấn thiếu hiệu lực từ RAC 2010 - chưa gặp bất cập nên chưa phát hiện sự cải thiện
· Improves the consistency of viewport titles and notes when exported to DWG formats.
cải thiện vấn đề xuất dwg với những bất cập trước đó của 1 vài annotation
· Improves stability when exporting to AutoCad 2000 DWG files.
cải thiện cho ổn khi xuất dwg 2000 (v2000dwg cho "nhẹ" vấn đề đơn giản hoá đối tượng trong dwg cũng là điều hay, tôi sợ những ARX hoặc OLE object lắm)
· Improves performance when applying depth clipping to floor plan views
cải thiện cho tốt khi clipping floor plan view, điều này vẫn là 1 vấn đề xung đột với phần cứng vd: máy của cô em tôi không thể nào hiển thị tốt mặt bằng kết cấu dầm cột trong khi đó đưa qua máy của tôi OK
· Improves stability when creating circular Mass forms.
cải thiện cho ổn khi binh mass, quả thực vẫn còn vấn đề, tuy nhiên nhớ mà tránh.
· Improves shadow casting for object(s) within linked files (chú ý có mục giống nhau nha)
cải thiện hiển thị bóng đổ nếu có linking các file.
· Insures that a modification to an elevation tag family does not rotate the elevation tags unexpectedly. In situations where the rotation has already occurred, the elevation tag family would need to be reloaded to correct the unexpected elevation tag rotation.
Chưa mấy khi sảy ra hiện tượng này, khi bạn đặt elevation tag với các "mặt đứng chéo" thì tag và view xoay là đúng rồi, có điều bạn hãy thử làm vấn đề lộn xộn đi xem sao?
· Improves stability when locking of constraints within families.
cải thiện tốt hơn khi khoá hoặc contain khi chế family, hhhh, khi làm family thì đừng ham khoá nhé, sẽ trả giá hậu hĩ đấy, mà cũng chẳng sao, lúc nào muốn sửa thì sửa.
· Improves stability when modifying the properties of an element.
cải thiện cho tốt khi sửa cấu kiện - chưa giải quyết đực đâu, nếu bạn chọn type component tại family project browser thì bên bẳng properties parameter chưa sẵn sàng cho editable parameter, tức là bạn vẫn phải type properties hoặc thao tác tương tự. điều ấy vẫn thấy rằng properties chưa tiện.
· Ensures "Select All Instances" when used on viewports within a sheet does select all the viewports.
Hãy tự kiểm chứng khi Active Viewports rồi "Select All Instances", có khác gì trên View không nhé?
· Improves stability when using the “Create Form” tool when In-Place edit a mass.
Create form được cải thiện tốt khi bạn binh mass luôn tại project, tiếng em gái õng ẹo mục quảng cáo trên VTV kìa - "bạn đã thử chưa?"
· Improves stability when using “Complex” complexity mode during gbXML Export.
Cải thiện cho tốt khi xuất gbXML với chi tiết kỹ càng để tính cho chính xác
· Corrects glazing area when using “Simple” complexity mode during gbXML Export.
Những diện kính được xác định chính xác và đơn giản hoá để xuất gbXML
· Improves stability when editing element Phase inside a group.
ôi, phasing và group là những việc khó quản lý, cải thiện được sẽ rất tốt
· Improves consistency of the ifcflowsegment and ifcflowfitting properties during a re-export to IFC.
IFC vẫn là IFC, có khi nào họ để yên cho nguyên lành component như khi tạo dựng trong revit project file?
· Improves stability during export to DWG files when exporting a view with a linked DWG in "new layers for overrides" mode.
Khi dính dáng đến dwg, lại vấn đề layer chuối củ tỉ, thật ngớ ngẩn khi xác lập 1 thôi 1 hồi đống màu sắc & line weight... Nếu muốn đơn giản, cứ chuẩn AIA mà dùng, tôi đã có 1 lần chia sẻ điều đó.
· Improves stability after switching location within the InfoCenter settings
infocenter là chiến lược của thương mại nên không bàn
· Improves stability of InfoCenter when logged into Revit with a double byte username.
infocenter là chiến lược của thương mại nên không bàn
· Improves stability when selecting materials from within the materials dialog.
cải thiệt cho tốt khi chọn vật liệu tại bảng xử lý vật liệu, hiện tại bảng biên tập vật liệu cũng tốt rồi.
· Improves stability when switching between views
cải thiện cho tốt khi chuyển để xem hoặc làm việc ... giữa các view
· Improves visibility of manually applied hidden lines during printing and exporting of Structural Hidden Lines views.
cải thiện cho tốt khi tự điều chỉnh sự hiển thị các đường nét trình bày để in ấn, xuất bản của cấu kiện kết cấu, điều này vẫn là 1 vấn đề xung đột với phần cứng vd: máy của cô em tôi không thể nào hiển thị tốt mặt bằng kết cấu dầm cột trong khi đó đưa qua máy của tôi OK
· Improves performance when using spinner control in the Decal Types dialog.
có khi nào bạn dùng Decal không, "nhôm nhựa quá đi"? :P
· Improves stability when selecting array elements from within the Reveal Hidden elements display mode.
khi bật "Reveal Hidden elements" bạn hãy chọn những cái gì mà bạn array xem sao nhé?
· Improves stability when finishing Sketch mode.
Cải thiện cho tốt hơn khi "finishing Sketch", nếu bạn đã từng bị điều gì đó với "finishing Sketch" tại "contextual tab"?
· Improves stability when selecting a reference plane within the conceptual mass editor.
khi sửa mass, có chọn được "reference plane" đã có từ trước không? chắc không thể nào. Tuy nhiên có những trường hợp đặt thêm "reference plane" khi chưa "finish mass" rồi sẽ ra sao sau khi finish ... Việc điều chỉnh này cũng thú vị.
· Improves stability when launching multiple sessions of Revit.
trời ơi, có khi nào mở nhiều hơn 2 revit app, máy của mình đâu trâu đến thế, mà cũng chẳng nghĩ để làm gì.
· Corrects shadow casting of linked RVT files when in realistic display mode.
bóng đổ liệu có "tốt" hơn khi rvt linked? câu trả lời sau khi xong Cam Ranh resort :P
· Improves stability when dragging sun.
nâng cấp cải thiện khi "kéo thả" mặt trời tại điểm ... đến điểm của giờ, ngày, tháng, mùa, năm v.v
· Improves stability when upgrading Revit 2010 project file.
cải thiện tốt hơn khi mở revit project từ RAC2010, có thể tin tưởng được, 2011 tốt thế cơ mà.
· Corrects color of masked regions when rendered in Consistent Color display mode.
bạn có thể yên tâm chọn masking region color mà khi in ấn xuất bản ... không thay đổi màu nhiều lắm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>