Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Waffle Slab

-Ở Việt nam vẫn dùng sàn BTCT đổ tại chỗ cho tiện, tiện cả việc cắt sàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>