Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

BÀN VỀ LÀM TƯỜNG
Chú ý: Khi triển khai tường (Masonry) từ giai đoạn thiết kế ban đầu (Concept/Preliminary design)cho đến các giai đoạn sau (Basic design > Construction design) cần chú ý các vấn đề sau.
1. Vị trí tim tường, phải được thể hiện tim tường và xác định tại vị trí chính xác đã thiết kế khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn thiết kế cơ sở (Basic design), điều này nhằm tránh những sai lệch đáng tiếc trong quá trình chỉnh sửa kích thước và quy cách của tường xây với các lớp hoàn thiện. (hình 2,4,5)
2. Khi bắt đầu giai đoạn thiết kế cơ sở (Basic design) toàn bộ tường xây nên đổi vị trí tim tường theo hình 2, bất cứ tường nào trong dự án đã được bố trí thiết kế, bạn chọn tất cả các tường rồi đổi "Location line" từ mọi lựa chọn khác về "Core center line (location)", như vậy mọi chỉnh sửa kích thước và quy cách của tường cũng không làm ảnh hưởng đến vị trí đã thiết kế tường.
3. Theo TCVN 1450:1998._ Gạch rỗng đất sét nung, và TCVN 1451:1998._ Gạch đặc đất sét nung, hiện nay vẫn thường dùng gạch nung có kích thước khoảng (210x110x60mm - khu vực phía bắc) và (200x100x50mm - khu vực phía nam) và các loại gạch không nung khác với các kích thước tuỳ theo mỗi địa phương ban hành và cũng tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của từng nhà sản xuất.
Tuy nhiên việc thiết kế tường, nên lấy kích thước tiêu chuẩn của gạch xây tại từng địa phương để xác định vị trí và khoảng cách như ở góc tường, cạnh tường, vị trí đặt cửa v.v sao cho phù hợp với kích thước vừa vặn của viên gạch.
Chúng ta chọn khoảng cách xác định những vị trí đó theo "Face of core" - khối xây của tường, chưa tính các lớp hoàn thiện. Ví dụ cho khoảng cách đặt cửa đến tường như hình 3 và 4.
4. Trình bày đường tim tường trên bản vẽ (tài liệu xây dựng) như hình 4 và 5.
5. Tuy cùng xây trát với 1 loại gạch, nhưng sẽ rất nhiều kiểu tường khác nhau (kích thước và quy cách) trong cùng 1 công trình, vì vậy mỗi loại tường phải được làm riêng rẽ và rõ ràng từ bước thiết kế đầu tiên (Concept / Preliminary design) để phục vụ mục đích đầu tiên (cho việc phối hợp tính toán tiết kiệm năng lượng cùng các kiến trúc sư vật lý học kiến trúc và các kỹ sư ME) cho đến những kết hợp bộ môn sau này.
Bạn chưa cần phải tạo các lớp cấu tạo của tường "Structure layers function" ngay từ bước thiết kế ban đầu (Concept / Preliminary design), nhưng hãy nhớ vấn đề đó vì sẽ phải làm nó ngay từ giai đoạn sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>