Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

CUT ELEMENT PATTERN TYPE (FOR DRAFTING DESIGN)

Bạn có thể thay đổi (Cut pattern type) từ lựa chọn chỉnh sửa vật liệu (material edit) hoặc "type properties" component/element.
Rồi lựa chọn từ "Orientation in host layers":
-Orient to view
-Keep readable
-Aligned with elementPlease review my picture at plan view and 3d section box view
*Warning: Luôn nhớ Duplicate Material Name & Duplicate/New pattern type name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>