Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

PROPERTY SITE WORKING

Dear Trey,

Please open my document attached,
and rescue me at "Property line"I can't calculate value of "construction area" region subtraction with "building area" region.
Please download my revit file at:
https://docs.google.com/leaf?id=0B1G4pthdOC9iOWNmYjFkNmQtOWFkYi00ZDRkLThlYjQtZWY3NWQzZTZhYmUw&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B1G4pthdOC9iY2E5NGYxMzMtZmYwNy00ODdjLWJhMTktMzdiNDY0YjhiMzA1&hl=en

Thank you very much.
Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>