Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

CỘT KẾT CẤU CHO VIỆC TRÌNH BÀY CẤU TẠO

Structural Column Material Type (in Family catergories and parameter type).
Nghiêm cấm các website, blog, diễn đàn tự ý đăng tin này mà không xin phép tác giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>