Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

THIẾT KẾ QUY HOẠCH-Nắm rõ các yêu cầu của khách hàng.
-Nắm rõ quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng.
-Nắm rõ chỉ tiêu kỹ thuật của công trình đang nghiên cứu thiết kế dự án.
-Triển khai song song các công tác: Toposurface để có được Cut/Fill (đào đắp hiện trạng và san nền mới), Property line (theo dõi và quản lý) những chỉ tiêu kỹ thuật như GFA, Construction Area, Density ..., Massing (tốt nhất là linking) (đừng inplace component) kết hợp với các Schedules cho nhiều loại như: Property Schedules, Mass Schedules ...
- Làm site family tự chế gọi là móng, để đặt vị trí trên địa hình, nó sẽ tự nhận cao độ, để khi bạn linked project sẽ có cái mà "bám".
- Giờ dựng xong ý tưởng và BIM rồi, cần "analyser" để phân tích hiệu suất và hiệu quả.
* Chúng ta cần những thông tin về thiên, địa, nhân mà trong đó các dữ liệu về thời tiết đã có sẵn, các thông số chỉ tiêu kỹ thuật của dự án cũng có thể có sẵn v.v.
Site foudation (rfa file) download:
https://docs.google.com/fileview?id=0B1G4pthdOC9iNzQxZmY5MmUtMDVjYy00OGUxLWIwOTAtZDY4Mjk1YTE0OTRi&hl=en
Villa typical download:
https://docs.google.com/fileview?id=0B1G4pthdOC9iNzFlYTlhMmQtNWQwMC00MjRlLTk1MjYtYzlmY2M2YTgxMzQ4&hl=en
-Bungalow typical download:
https://docs.google.com/fileview?id=0B1G4pthdOC9iZmQzOTIxNTMtNjIxZS00N2VhLWJhMmItZmE3YjYwNGM5ODBl&hl=en

1 nhận xét:

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>