Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

BẠN XUÂN XUÂN TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CỦA MÌNH.


Chào các bạn, mình là Xuân Xuân, mình xin trình bày thiết kế kiến trúc tương lại ở đất nước mình đang sống.
Ảnh của mình đấy!: http://www.wix.com/sunsunxuanxuan/sunsunxuanxuan
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

FINAL GATHER ... :P

Final gathering... mệt kinh ...

Coarse ... test

Medium Final Gather ...

Final Gather hết cỡ ... a di đà mệt

ÔI TÔI GHÉT CG PICTURE HẾT CỠ!!! :P

*Tôi buộc lòng phải ghét cay đắng MentalRay Renderer và Vray Renderer hoặc những Renderer tương tự, vì những mặt phẳng song song cùng vật liệu không bật khỏi nhau được, giời ơi là giời, có ai thừa hơi mà "Depth of field" hoặc những "xảo thuật tương tự" vào những lúc "nước sôi lửa bỏng" được cơ chứ???
Ai sẵn lòng giúp tôi khổng?

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Pergola cafe - TRƯỚC KHI VỀ HƯU, NÊN ĐẾN!
(Hình ảnh *imageshack)

Nhẹ nhàng như Pergola

Nơi đây, chúng tôi hẹn gặp gỡ và đào tạo, phát triển cộng đồng thiết kế Kiến trúc, xây dựng với cách mạng thiết kế Revit - BIM & AEC mà định hướng "Green Building & Sustainable Design" cùng phong trào "Chung tay xây dựng màu xanh cho Đất nước".

Địa chỉ: 28A Trần Cao Vân, P.12, Q.Phú Nhuận, TP. HCM
http://www.pergola.vn/vn/
http://www.trieudo.com/gioi-thieu-cafe-quan/113523-mot-lan-den-cafe-pergola.html

Thiết kế kiến trúc của Arch Tran:
http://www.archtran.vn/vn/

...KHI VỀ HƯU, LẠI CÀNG NÊN ĐẾN!.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

revit parts assemblies

1, 4, Walls,
2, Structural Column
3, Architectural Column; Interior function Walls
5, Ceiling component
6, Concrete Beams; Precast Concrete Beam; Other Structural Framing joined with Floors/ Slabs

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

BIM - Giải pháp thiết kế dành cho Kiến trúc sư Việt Nam

Áp dụng cho mọi giai đoạn thiết kế (Concept/ Preliminary, Basic, Technical, Construction)
- Cân nhắc chu đáo mọi việc từ bước thiết kế đầu tiên cho đến khi vận hành sử dụng công trình và phá dỡ công trình để xây dựng công trình mới (Building lifecycle management) với tiêu chí tiết kiệm hiệu quả lâu dài, phát triển Đất nước, khẳng định bộ mặt, danh tiếng và thương hiệu của nhà đầu tư xây dựng công trình.
- Quan niệm đúng đắn để hỗ trợ, tư vấn đầu tư xây dựng hiệu quả về kinh tế và bộ mặt thương hiệu của nhà đầu tư.
- GBS - không còn việc vẽ ra những không gian lãng phí, rồi tiêu thụ năng lượng cho những cỗ máy ngốn nhiên liệu để giải quyết, khắc phục hậu quả mà phân tích kỹ lưỡng được nhìn nhận với mô phỏng thực tế ngay từ bước thiết kế ban đầu, để hiệu quả vận hành và hiệu quả thẩm mỹ.
- Architectural Design - Biến tư duy thiết kế của mỗi kiến trúc sư Việt Nam thành những thành quả cụ thể.
- Nghiên cứu, tư duy thiết kế của KTS đáng tin cậy với đầy đủ: "căn cứ", "phân tích", "mô phỏng".
- Tập hợp nhân viên làm thiết kế để "hợp tác" tốt thành nhóm thiết kế (trình bày tại LAN của đơn vị thiết kế)
- "Hợp tác" các bộ môn chuyên ngành kiến trúc xây dựng hoàn hảo, không còn lệch lạc thông tin và không còn lãng phí cho các sai lầm từ bước ban đầu thiết kế đến khi vận hành công trình. (trình bày tại LAN của đơn vị thiết kế)

*Tham gia chia sẻ mọi vấn đề tại: http://arttool.vn/, Chúng tôi sẽ thân thiện và nhiệt tình cùng bạn

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Acrobat and Building Information Modelling (BIM)

Acrobat and Building Information Modelling (BIM)
BIM - Hồ sơ, tài liệu thiết kế kiến trúc xây dựng trình bày tại PDF, 3dPDF
http://blogs.adobe.com/spartacusacrobat/2008/08/acrobat_and_building_informati.html

CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN REVIT (Revolutionizing of building design - Not Revit software IT learning)

*Học viên hãy tham gia trả lời các câu hỏi này, là điều kiện bắt buộc để nhận lời đào tạo.
*Trả lời câu hỏi tại phần "nhận xét" ở dưới bài viết.
1. Đánh giá chất lượng thiết kế của công trình bạn vừa thiết kế / tham gia thiết kế?
2. Công trình sẽ vận hành thế nào?
3. Bạn đã làm thiết kế thế nào?
4. Fire protection? (nôm na tiếng Việt - phòng lửa, hay phòng chống cháy nổ)
5. Bạn triển khai giải pháp kết cấu thế nào?
6. Bạn làm gì trong nhóm thiết kê kiến trúc?
7. Hãy cho tôi biết bộ thông tin về công trình của bạn đã thiết kế?

*Tham gia chia sẻ vấn đề này tại: http://arttool.vn/
Trân trọng.

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

 Chọn Cut Pattern cho khéo...

 Quan sát kỹ khi trình bày...

Quan sát ở mọi vấn đề của việc trình bày ...
Quan sát ở mọi vấn đề của việc trình bày ...

acad.vlx

acad.vlx = troj
How to detect and remove the Acad.vlx virus

Issue
Users of AutoCAD-based products have reported a malicious acad.vlx file that causes drawing corruption.
Solution
This is not an actual AutoCAD file provided by Autodesk. When the malicious acad.vlx file is loaded in AutoCAD, it corrupts the drawing, which may result in a Missing Language Pack dialog box displaying when you save and reopen the drawing.
The acad.vlx file creates a copy of itself in the Help folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Help\logo.gif). Several other files are also modified and the ACADLSPASDOC system variable is set to 1, allowing the acad.vlx file to be loaded into other opened drawings, thereby corrupting them.
The cleanup process outlined below detects and deletes any acad.vlx file before AutoCAD attempts to load it, preventing the spread of the virus.
To prevent additional file corruptions
You must be a system administrator on your Microsoft® Windows® operating system to complete this process.
In your product installation folder, locate the Support folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support).
In the Support folder, double-click the acad20xx.lsp file (for example, the acad20xx.lsp file). Add the code below to the file. AutoCAD will detect and delete the acad.vlx and logo.gif files.

(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
(setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif"))
(foreach lspfile lspfiles
(while (setq x (findfile lspfile))
(progn
(vl-file-delete x)
(princ "\nDeleted file ")
(princ x)
);progn
);while
);foreach
)
(cleanvirus)

Open each of the following files:
C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
ROAMABLEROOTPREFIX\Support\acad.mnl
Note: Replace ROAMABLEROOTPREFIX with the value returned by the ROAMABLEROOTPREFIX system variable.

If present, delete the following line of code:
(vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))

Save each file.

Xem:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13742026&linkID=9240617

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

GIẢI PHÁP TỐI ƯU, KINH TẾ VỚI DOUBLE SKIN - SỬ DỤNG KÍNH VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG.


Theo ông Trần Thành Vũ,
"Mô phỏng mặt đứng công trình dạng double skin facade. Hình mô tả luồng không khí bên trong DSF.
Có thể sử dụng Autodesk MoldFlow để tính."