Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Acrobat and Building Information Modelling (BIM)

Acrobat and Building Information Modelling (BIM)
BIM - Hồ sơ, tài liệu thiết kế kiến trúc xây dựng trình bày tại PDF, 3dPDF
http://blogs.adobe.com/spartacusacrobat/2008/08/acrobat_and_building_informati.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>