Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

 Chọn Cut Pattern cho khéo...

 Quan sát kỹ khi trình bày...

Quan sát ở mọi vấn đề của việc trình bày ...
Quan sát ở mọi vấn đề của việc trình bày ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>