Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

GIẢI PHÁP TỐI ƯU, KINH TẾ VỚI DOUBLE SKIN - SỬ DỤNG KÍNH VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG.


Theo ông Trần Thành Vũ,
"Mô phỏng mặt đứng công trình dạng double skin facade. Hình mô tả luồng không khí bên trong DSF.
Có thể sử dụng Autodesk MoldFlow để tính."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>