Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

CÂU ĐỐI VÀ THƠ TẶNG TẾT TÂN MÃO

"XUÂN TÂN MÃO THANH TAO MẪN CÁN"
"KIẾN TRÚC XANH GẮNG SỨC TRANH TÀI"

Chúc mừng năm mới!


Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

"CÔNG NGHỆ" "QUA KÍNH" VÀ NGÀY LỄ TẮM NẮNG 21-6 HÀNG NĂM TẠI VIỆT NAM


Xem bài đăng tại: http://mag.ashui.com/
Tác giả: Ninh Toàn

Tại:
http://mag.ashui.com/index.php/congnghe.html

http://mag.ashui.com/index.php/congnghe/xuhuong/73-xuhuong/3985-xu-huong-su-dung-kinh-tiet-kiem-nang-luong-trong-xay-dung.html

http://mag.ashui.com/index.php/vatlieu-thietbi/vatlieuxaydung/77-vatlieuxaydung/621-kinh-vat-lieu-cua-nhung-giac-mo-huy-hoang.html
Bình luận:
Tôi xin đặt vài câu hỏi sau?
-Có bạn nào sống ở "Tây" 1 năm chưa? bạn vô "nhà kính" thì thấy sao? rồi bạn lại về "Ta" rồi lại vô nhà kính và bạn thấy sao?
-Có bạn nào ở trong phòng mà nắng hướng tây chiếu vào kính được lắp tại "Vách kính" hoặc "Cửa đi" hoặc "cửa sổ" của phòng bạn ở chưa? bạn thấy sao? lúc 3h chiều 21-6 hàng năm, bạn hãy đến gần "chỗ lắp kính" và sờ vào, rồi thấy sao?
-Nếu bạn thay "kính thường" đó bằng "kính công nghệ cao" của tác giả nêu, bạn thử tính xem sẽ ra sao?

hhhh,
Chắc không cần bật điều hoà mà nằm dưới anh nắng chiếu xuyên qua kính đó để hưởng thụ "nhân ngày lễ tắm nắng" 21-6 hàng năm tại Việt Nam.