Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

CÂU ĐỐI VÀ THƠ TẶNG TẾT TÂN MÃO

"XUÂN TÂN MÃO THANH TAO MẪN CÁN"
"KIẾN TRÚC XANH GẮNG SỨC TRANH TÀI"

Chúc mừng năm mới!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>