Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

TCVN3 (.VN) & VNI 2 Unicode Font


Download:

http://dotnetkey.googlecode.com/files/DotNetKey%203.25.3.exe

Read...
http://code.google.com/p/dotnetkey/downloads/detail?name=DotNetKey%203.25.3.exe&can=1&q=

Thanks DotNetKey very much!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>