Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

DWF; DWG những giải pháp lựa chọn

Source: Autodesk
"Whether you need to share complete project models, view and compare drawing versions, plot and publish files, or share and print drawings of scenes, parts, or assemblies, Autodesk offers a viewer that can help without the original design-creation software"
File SupportAutodesk Design ReviewDWG TrueViewAutodesk Inventor ViewAutodesk Moldflow CommunicatorAutodesk Navisworks FreedomAutodesk Showcase Viewer
Multisheet DWF™ files
3D DWF files
DWG™ files1
DXF™ files1
Autodesk Inventor® IPT, IAM, and IDW files2
Raster image files
Autodesk Moldflow MFR files
NWD files
Showcase files

1 DWG/DXF files can be imported and converted to DWF using Autodesk DWG TrueView
2 After IPT, IAM, and IDW have been published to DWF using Autodesk Inventor.
FeaturesAutodesk Design ReviewDWG TrueViewAutodesk Inventor ViewAutodesk Moldflow CommunicatorAutodesk Navisworks FreedomAutodesk Showcase Viewer
Zoom, pan, navigate
Measure files
Redline and annotate files
Integrate markups with Autodesk design software

http://usa.autodesk.com/support/viewers/
http://usa.autodesk.com/design-review/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/u/pc/mform_proc?siteID=123112&id=9555277
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?id=15262530&siteID=123112
http://www.autocadws.com/mobile/
https://www.autocadws.com/
Không bình luận thêm nhé, chúng mình cứ dùng và cảm nhận thôi.
Giải pháp Review & Checked DWG vậy tốt rồi, tuy nhiên DWF sẽ tốt hơn rất nhiều!
Chúc vui thú :PKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>