Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

MASSING STUDY FOR GREEN BUILDING DESIGN IN HANOI, VNM

Đổi mass sketch form cho dễ nhìn, để binh tieep :P

Chúc cho sự cần mẫn :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>