Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

NHÀ LỜ (L SHAPE ADJUSTABLE DIMENSION LNG, WDTH, HGHT ETC... )

Dùng cho việc "Sustainable site analyze, etc."

Tải thử mà dùng:
https://docs.google.com/leaf?id=0B1G4pthdOC9iNTRhZDQyZTYtMGQyZS00NDViLTg3NTYtY2ZmYjIwNDA2MzU2&hl=en

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>