Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

ADSK SHOWCASE, REALTIME RENDERER - No1


"Cắt bánh trưng"
 
"Rồi ăn thử"
Bình luận:
-Hàng nét
-Dễ dùng
-Phù hợp với mọi loại BIM hay cad file
*Dừng lo cháy VGA :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>