Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

BẠN LÀ SINH VIÊN - HÃY DÙNG PHẦN MỀM BẢN QUYỀN TÀI KHOẢN SINH VIÊN - ĐỪNG VI PHẠM BẢN QUYỀN

Đăng ký tài khoản, thành viên tại ADSK Site, rồi Active Student License đàng hoàng mà hạn đến quý 2 năm 2014

Xem thông tin về Student License

Student License dùng để nghiên cứu, không để sản xuất nên sẽ "đóng tem sinh viên" mỗi khi xuất bản tài liệu xây dựng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>