Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2012 download available

http://usa.autodesk.com/robot-structural-analysis-professional/
"
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional software provides structural engineers with advanced building analysis capabilities for large and complex structures. The structural analysis software offers a smoother workflow and interoperability with Autodesk® Revit® Structure software to extend the Building Information Modeling (BIM) process, enabling engineers to more quickly perform comprehensive analysis of a variety of structures.
"
*Đợi chờ suốt từ tháng tư (quý 1) năm nay, cuối cùng đến hẹn cậu ta cũng lên tuy quá muộn so với cô nàng sờ vịt :D
Năm nay sẽ hứa hẹn 1 tương lai tốt hơn, hy vọng các kỹ sư kết cấu chuyển sang Robot để chúng tớ yên tâm mà binh BIM mà còn qua lại nhà nhau cho vui vẻ.


http://images.autodesk.com/adsk/images/wide_range_analysis_cap_large_800x600.jpg
http://images.autodesk.com/adsk/images/materials_design_codes_support_large_800x600.jpg
http://images.autodesk.com/adsk/images/localised_global_markets_large_800x600.jpg
http://images.autodesk.com/adsk/images/advanced_automesh_model_cap_large_800x600.jpg
http://images.autodesk.com/adsk/images/workflows_struct_analysis_documentlarge_large_800x600.jpg
http://images.autodesk.com/adsk/images/bidirectional_links_revit_structure_large_800x600.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>