Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

List of building types


From Wikipedia, the free encyclopedia


list of structural building types and forms of architecture.
For individual buildings, see List of buildings and structures.

Contents

 [hide]

Agricultural buildings

Commercial buildings

Residential Buildings

Educational buildings

Government buildings

Industrial buildings

Military buildings

Parking and storage

Religious buildings

Transit stations

Other

"Building type for Energy Settings Building Analyze"
Thanks WIKIPEDIA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>