Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Revit Vasari Wind Tunnel

Bài và ảnh của Matt Jezyk Source: http://projectvasari.com/profile/MattJezyk
Bài và ảnh của Matt Jezyk Source: http://projectvasari.com/profile/MattJezyk

Khi nghiên cứu Green Building với Vasari, tôi chỉ tiếc rằng chưa làm được phân tích mô phỏng gió địa phương, tuy nhiên hôm nay thấy các bạn gợi ý, vui mừng quá.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>