Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

[Revit] Constrain With Dimension


Áp dụng cho Revit/ Vasari/ & anh bạn Spark mới tinh :D

"A Dimension with Lock and/or EQ Constraints is being deleted, but the elements will still be constrained. Push "Unconstrain" to remove the Constraints or "OK" to leave elements constrained."

Chú ý:
khi xoá dim để constrain thì cân nhắc kỹ (sẽ có cảnh báo trên), vì sẽ có thể dùng lại những dim đã được khoá hoặc eq.
Giải pháp:
Chọn lại component rồi chọn Active Dimension để chọn được constrain để tự điều khiển nó!

*Nếu xoá dim mà vẫn lưu constrain thì đó là điều tối kỵ!

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Ông mặt trời óng ánh!

Ông mặt trời óng ánh
Tỏa sáng hai mẹ con
Bống con và Bống mẹ
Dắt nhau đi trên đường


Tác giả: sunsun

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

THỐNG KÊ THÁNG


Một thông tin vui vì đã nhiều độc giả quan tâm đến Green Building hay Sustainable Design hơn thay vì chỉ chăm chăm tìm kiếm Visualization Design
Tương lai của Visualization Design không ảnh hưởng, vì cá nhân tôi vẫn muốn chụp ảnh hoặc "chơi games 3d" nhưng nó không nhiều ý nghĩa lắm với dự án thiết kế kiến trúc!

Chân thành cảm ơn độc giả đã gắn bó trong thời gian qua!

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

MASS FLOOR
Khi xuất bản hồ sơ với việc trình bày màu cho trình chiếu bảo vệ đồ án, bạn có thể phải dùng nhiều loại "khổ giấy" để xuất bản tài liệu, A3 & A0 chẳng hạn.
Việc ưu tiên cho Vector Color là nên vì chất lượng in ấn sẽ tốt hơn, chữ số và các thông tin khác cũng rõ ràng hơn.
Khi sử dụng Revit, nếu Shading, Shadown, Ambrient Occlution v.v thì các mảng màu, gradient hay không đều biến thành pixel cả.
Như vậy sẽ thiệt thòi!

Xem PDF hoặc tải về tại:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B1G4pthdOC9iNjRlYTFjOTctODA3ZC00ZDcyLTk3ZDgtOTE4YmIzOTQ1NWZi&hl=en_US

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B1G4pthdOC9iNjQ4YWUyY2YtOWVmNC00YTI3LWI1MGQtNzI5MzRiZWY5YWVj&hl=en_US
28/8/2011

Tiểu quan nhân ngươi có "Tâm phục, khẩu phục?"


Bao Chửng: 1+1=2 đúng không?
Tiểu quan nhân: "Tao không biết!" và "Tao cũng không cần biết!"
Bao Chửng: "Ngươi có tâm phục khẩu phục không?"
Tiểu quan nhân: "Tao chẳng phục, ừ mà tao cũng chẳng cần phục!"

Bao đại nhân tính sao đây?

*Bình luận: Đã tiểu "quan" nhân, việc đúng sai còn mơ hồ, lấy đâu ra tâm phục khẩu phục?
Ới ời Bao đại nhân với quan niệm: Tiểu quan nhân ngươi có "Tâm phục, khẩu phục?"

VASARI 2.1 COMMING SOON, SO GREAT!

Nhóm nghiên cứu dự án "Project Vasari" đã nỗ lực tuyệt vời suốt cả mùa hè qua để cho ra mắt Vasari2.1 đang được kỳ vọng rất nhiều.
Vâng,
Cảm ơn rất nhiều đến: Matt Jezyk and the Project Vasari team

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

DIỄN ĐÀN KIẾN TRÚC VÀ DIỄN ĐÀN REVIT VIỆT NAM

tu phật khó nhọc biết bao
ruồi muỗi bâu đến đốt vào gót chân
đuổi đi đuổi lại đôi lần
không đuổi nó đốt, ngứa chân!?
tu gì?!
đuổi đi đuổi lại vài khi

đập cho nó phát tu gì thì tu!

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

ENERGY & EVIROMENT SIMULATION RESULT IN PART2

NHẬP GIÁ ĐIỆN, GAS, ... GẠO, THỊT
Location  &  Rates
Latitude & Longitude*

Latitude Longitude
Weather File

GBS_06M12_10_093053
Country*
City*
Address
Postal Code
Currency*
Electric Utility

Vietnam  : 0.094  $ / kWh
Electric Cost*
  0.00 ₫ / kWh
Fuel Utility

Vietnam  : 0.784 $ / Therm
Fuel Cost*
  0.00 ₫ / Therm
Nguồn: Autodesk GBS
© Copyright 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved. Portions of this software are copyrighted by James J. Hirsch & Associates, the Regents of the University of California, and others.

ENERGY & EVIROMENT SIMULATION RESULT IN PART1

Model Room Check

Notes: I dont want analyser available because ... ok!
  • Values which are outside expected bounds are highlighted, we would recommend that these rooms are inspected carefully.
  • To allow for sloping ceilings, the Floor / Ceiling ratio is calculated from the area of the floor and the area of the projection to the horizontal of the ceiling.
  • All internal areas are calculated from the inner volume of a room (using wall thicknesses) where that exists.
  • A Missing Surfaces Area value greater than zero may indicate that the surfaces of a room do not join cleanly, or overlap, or are missing. Using the model viewer will help identify these gaps.
Room
Volume
(m³)
Area (m²)
Ratio
Volume
to Area
(m)
Area ratios
Missing
Surfaces
Area
(m²)
Name
ID
Floor
Ceiling
External Walls
Internal Walls
Total Glazing
Ceiling holes / Ceiling
Floor holes / Floor
Floor / Ceiling
Total Wall / Floor
External Wall / Floor
Window / Wall
1 KARAOKE RM
00114408
58.1
18.4
18.4
67.7
54.2
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
2.939
3.673
0.000
0.000
2 KARAOKE RM
00120850
59.7
18.9
18.9
65.9
57.5
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
3.033
3.479
0.000
0.000
3 KARAOKE RM
00120852
68.9
21.9
21.9
83.1
72.2
3.7
3.150
0.000
0.000
1.000
3.300
3.797
0.051
0.000
4 KARAOKE RM
00123632
60.3
19.1
19.1
66.3
57.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
3.022
3.466
0.000
0.000
5 PNGU
00125456
44.2
14.0
14.0
67.7
54.2
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
3.861
4.825
0.000
0.000
6 WC
00125460
11.7
3.7
3.7
33.4
25.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
6.979
9.018
0.000
0.000
7 WC
00125536
12.3
3.9
3.9
30.8
25.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
6.624
7.890
0.000
0.000
8 VUON TRONG
00136377
27.9
7.1
7.1
43.8
42.3
0.0
3.947
0.938
0.000
1.000
5.979
6.193
0.000
0.000
9 LE TAN
00136379
34.2
10.8
10.8
50.2
46.6
0.0
3.174
0.028
0.000
1.000
4.330
4.665
0.000
0.000
10 KHACH DOI
00136381
30.5
9.7
9.7
44.8
39.6
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
4.087
4.624
0.000
0.000
11 HANH LANG
00136383
69.5
22.1
22.1
97.0
85.9
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
3.892
4.398
0.000
0.000
12 SANH DOI
00136390
40.3
12.8
12.8
73.9
64.6
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
5.056
5.780
0.000
0.000
13 WC
00136394
11.7
3.7
3.7
33.4
25.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
6.979
9.018
0.000
0.000
14 SANH TANG
00136396
23.4
7.4
7.4
49.8
38.1
7.0
3.150
0.000
0.000
1.000
5.134
6.712
0.180
1.360
15 THANG
00136398
26.5
6.6
6.6
44.4
41.2
7.8
4.000
1.000
1.000
1.000
6.214
6.703
0.184
1.360
16 KARAOKE RM
00136404
157.5
50.0
50.0
108.9
95.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
1.916
2.178
0.000
0.000
17 KARAOKE RM
00136407
58.1
18.4
18.4
63.0
54.2
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
2.939
3.419
0.000
0.000
18 WC
00136409
11.7
3.7
3.7
30.8
25.8
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
6.979
8.313
0.000
0.000
19 SANH TANG
00136411
23.4
7.4
7.4
44.0
38.1
0.0
3.150
0.000
0.000
1.000
5.134
5.926
0.000
0.000
21 DE XE
00136431
126.5
40.2
40.2
93.0
81.5
12.7
3.150
0.000
0.000
1.000
2.029
2.315
0.156
0.000
22 PHONG THO
00137074
50.0
15.9
15.9
60.3
52.1
12.9
3.150
0.000
0.000
1.000
3.284
3.803
0.247
0.000
23 LOGIA
00158014
29.4
9.3
9.3
51.8
44.8
18.1
3.150
0.000
0.000
1.000
4.812
5.564
0.403
0.000


NhiHoang 12/Aug/2011
Contents:Energy and Carbon Results
Proposed building energy use
105.71
MWh/yr
Proposed building carbon emissions
45.8
tonnes CO2
Energy breakdown:
Heating
26%
Cooling
29%
Lights
6%
Equipment
39%
The Energy & Carbon results are generated by the ApacheSim module. ApacheSim is a rigorous building thermal simulation approach that conforms to ANSI / ASHRAE Standard 140.
To find out more go to:
Architecture 2030 Challenge - summary
Current design meets 2030 Challenge Target for:
Does not meet current target
Design Building Energy Use Intensity:
325 kWh/m2
(Design EUI = Energy / Building Area)
Average Building Energy Use Intensity:
184 kWh/m2
(Used to generate 2030 Challenge Targets)
Building Type:
Multi-Family, 2 to 4 units (National Average)
Analysis Details: 

Location: 
Tan Son Hoa, Viet Nam
(10.76N, 106.65E)
Climate File:
BangkokIWEC.fwt
Calculated:
12/Aug/2011 at 11:46
Calculation period:
01/Jan - 31/Dec
The Architecture 2030 Challenge provides a roadmap of targets for US building projects culminating in being carbon neutral by 2030
Implementation of the Challenge requires the use of targets by building type derived from current building stock benchmarks
Challenge targets for selected building type:
Year
%
reduction
kWh/
m2
2005
50
92
Current
60
73
2015
70
55
2020
80
37
2025
90
18
2030
100
0
For certain building types targets are calculated using Energy Star methodology where energy consumption is not direct % reduction against average
Climate Energy Metric
Climate Energy Metric 
24 hour use 65.9 kWh/yr
Proposed hours of use 65.9 kWh/yr

Using the local fuel mix 29.5 kgCO2/yr
The Climate Energy Index is simple global unitary measure of energy required to maintain air at ASHRAE 55: 1981 comfort conditions. The Index is solely dependant on the climate data.
Building simulation results can be compared with the Index to provide a simple measure of performance in the context of global climate