Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Conceptual Energy Analysis (CEA Update)

Mỗi khi mở lại dự án, "họ" tự update rất tuyệt
gbXML Mass model export khó :(
http://wikihelp.autodesk.com/@api/deki/files/47564/=CEA_Constructions_-_Metric_and_Imperial_values.xlsx
http://docs.autodesk.com/subscription/REVIT/2011/ENU/filesUsersGuide/WSad9b9e21c4998e1d125b27cfc55c0e72f-7b1c.htm
http://docs.autodesk.com/subscription/REVIT/2012/ENU/filesUsersGuide/WSad9b9e21c4998e1d125b27cfc55c0e72f-7b1c.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>