Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

ENERGY & EVIROMENT SIMULATION RESULT IN PART2

NHẬP GIÁ ĐIỆN, GAS, ... GẠO, THỊT
Location  &  Rates
Latitude & Longitude*

Latitude Longitude
Weather File

GBS_06M12_10_093053
Country*
City*
Address
Postal Code
Currency*
Electric Utility

Vietnam  : 0.094  $ / kWh
Electric Cost*
  0.00 ₫ / kWh
Fuel Utility

Vietnam  : 0.784 $ / Therm
Fuel Cost*
  0.00 ₫ / Therm
Nguồn: Autodesk GBS
© Copyright 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved. Portions of this software are copyrighted by James J. Hirsch & Associates, the Regents of the University of California, and others.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>