Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

LỤC MUỘI LẤY CHỒNG! CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CÔ DÂU CHÚ RỂ!

Bắt về F117A rồi cùng chơi nhé!


2 yêu anh có Peugeot "Cá Vàng"


go green!
go green! so green! - bài hát "Các em đi trong tươi xanh"

Lúa ơi, chúng tôi sẽ sinh sôi như lúa!

Chúng mình ở đây đợi thầy trò Đường Tăng qua nhé, rồi nhờ thầy hỏi hộ Đức Phật khi nào thì  rụng răng và bạc tóc!

Long Vương đến đón Tiên Cá!

Cùng tập kinh công nào!

Tớ là 1 cô dâu!


1 yêu anh có "may ô..."
2 em bé nhé?...

không, 20 em bé cơ!

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CÔ DÂU CHÚ RỂ!
MONG CÔ DÂU CHÚ RỂ SINH NHIỀU EM BÉ ĐỂ CHƠI VỚI CHỊ XUÂN XUÂN :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>