Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

STRUCTURAL ANALYTICAL MODEL IN REVIT EVERYTHING AVAILABLE

structural analytical model RAC 2011

structural analytical model RAC 2012
Chú ý: 2011 và 2012 khác nhau ở Usename trên Tile bar VD như "augidomeo" là user name của tôi

*Việc tách riêng analytical ra khỏi model component có thể sẽ tốt đẹp về tương lai, nhưng trước mắt thì bật tắt dễ hơn vì việc quy về một mối là dễ kiếm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>