Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tiểu quan nhân ngươi có "Tâm phục, khẩu phục?"


Bao Chửng: 1+1=2 đúng không?
Tiểu quan nhân: "Tao không biết!" và "Tao cũng không cần biết!"
Bao Chửng: "Ngươi có tâm phục khẩu phục không?"
Tiểu quan nhân: "Tao chẳng phục, ừ mà tao cũng chẳng cần phục!"

Bao đại nhân tính sao đây?

*Bình luận: Đã tiểu "quan" nhân, việc đúng sai còn mơ hồ, lấy đâu ra tâm phục khẩu phục?
Ới ời Bao đại nhân với quan niệm: Tiểu quan nhân ngươi có "Tâm phục, khẩu phục?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>