Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

REVIT BIM COMPONENT INTERFERENCE CHECKED

"Curved"


*Kiểm tra giao cắt trực quan là điều tuyệt diệu lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>