Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

LƯU Ý KHI LỠ TAY ĐỔI "USERNAME" KHI MỞ "LOCAL FILE" CỦA "USERNAME" KHÁC.

Bạn đã lỡ tay rồi, và đã làm được rất nhiều khối lượng công việc trên "local file" của mình,
Nhưng bạn không thể nào Save/Save As; Synchronize with Central File v.v
Giải quyết.
1. Select All Component Elements "chỉ được model component" "có thể phải hy sinh "view" & "annotation",
2. Copy Clipboard,
3. Undo toàn bộ thao tác có thể, hoặc xóa bỏ toàn bộ công việc bạn vừa làm
4. Đổi lại username của người đã tạo "local file" này,
R > Options > General > Username
5. Paste Aligned > Sape Place
* Giờ có thể Save/Save As; Synchronize with Central File
* Chú ý lần sau hãy cẩn trọng Username mỗi khi mở file workset files.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>