Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Revit Structure online survey on join and cut concrete elements


nguyên văn tác giả David Aurelio đăng bài tại http://bimandbeam.typepad.com/chúng mình cùng chọn vào link, để cân nhắc tính xem là có nên nhận xét về việc joining cấu kiện!
hoặc là thực hiện tại dưới đây ...
Thank you for participating in a survey on joining building elements in Autodesk Revit Structure. Specifically, we are focusing on building elements that are represented in concrete formwork drawings for cast-in-place monolithic construction. We would like to know more about how you currently join building elements and how you would like to join them in the future. With your survey responses, Autodesk can design tools that will meet your needs in an efficient and effective way.

We are surveying a variety of people who might want to join building elements. We will combine all survey responses into general categories and derive conclusions from these responses.

The survey has six main topics with approximately six questions per topic. The topics concern:
- Background concerning building elements
- Joining building elements
- Using current joining rules
- Creating joining rule overrides
- Representing the elements that are joined
- Background information about you

If any of the below questions do not pertain to you, please feel free to skip them. At any time you may advance to the questions about your background information by pressing the Next button on each page, and then the Submit button to submit your responses.

David Aurelio, david.aurelio@autodesk.com
Autodesk User Researcher

BÌNH LUẬN: 
Việc join cấu kiện kết cấu và cấu tạo rất quan trọng trong việc triển khai thiết kế kỹ thuật kiến trúc, mà có thể phải làm rất kỹ từ bước thiết kế cơ sơ (Basic Design).
Các bạn ADSK sẽ giúp đỡ chúng ta điều này cho mục đích hoàn thiện Revit!

Cảm ơn anh David Aurelio rất nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>